2001 QQ208

2001QQ208, 2006 UF143, 2006UF143, K01QK8Q, K06UE3F, L7874

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 QQ208 (217874)
a 2.73897
e 0.07416
i / sin(i) 3.5241 / 0.06147
q 2.53583
Q 2.94210
ω 289.5742
Node 83.8149
m 274.1765
n 0.2174
Epoch 2460200.5
nobs 490
nopp 14
Years observed 2001-2022
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.739
ep 0.038
sin(ip) 0.043
Value Standard error
G 0.150
H 16.220
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7393 0.0378 0.0432 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.22 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot