2001 FT158

2001FT158, 2003 WA128, 2003WA128, D9195, K01FF8T, K03WC8A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 FT158 (139195)
a 2.27168
e 0.16374
i / sin(i) 4.1935 / 0.07312
q 1.89971
Q 2.64364
ω 350.4155
Node 79.2345
m 304.9798
n 0.2879
Epoch 2460200.5
nobs 856
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.272
ep 0.170
sin(ip) 0.059
Value Standard error
G 0.150
H 16.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2718 0.1702 0.0587 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot