2001 FR136

2001FR136, 2006 BC271, 2006BC271, K01FD6R, K06BR1C, W9335

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 FR136 (329335)
a 3.06409
e 0.23538
i / sin(i) 11.4786 / 0.19900
q 2.34288
Q 3.78530
ω 94.6951
Node 93.5435
m 73.7928
n 0.1838
Epoch 2460200.5
nobs 441
nopp 11
Years observed 2001-2022
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.076
ep 0.247
sin(ip) 0.213
Value Standard error
G 0.150
H 15.870
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0759 0.2470 0.2132 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.87 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot