2001 FM198

2001FM198, 2003 ST471, 2003ST471, K01FJ8M, K03Sl1T, u7352

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 FM198 (567352)
a 2.87107
e 0.04150
i / sin(i) 1.5932 / 0.02780
q 2.75191
Q 2.99023
ω 241.8460
Node 192.8698
m 327.7885
n 0.2026
Epoch 2460200.5
nobs 99
nopp 11
Years observed 2001-2023
rms 0.35
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.868
ep 0.045
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 17.760
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8677 0.0450 0.0361 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot