2001 FL109

2001FL109, 2003 UX297, 2003UX297, D1290, K01FA9L, K03UT7X

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 FL109 (131290)
a 2.93732
e 0.15071
i / sin(i) 1.9174 / 0.03346
q 2.49462
Q 3.38001
ω 261.3393
Node 332.0530
m 137.8288
n 0.1958
Epoch 2460200.5
nobs 600
nopp 17
Years observed 2001-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.931
ep 0.183
sin(ip) 0.051
Value Standard error
G 0.150
H 15.930
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9309 0.1826 0.0512 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.93 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot