2001 FB140

2001FB140, 2016 CU260, 2016CU260, K01FE0B, k1378, K16CQ0U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 FB140 (461378)
a 2.39685
e 0.19694
i / sin(i) 6.6454 / 0.11572
q 1.92480
Q 2.86889
ω 322.0805
Node 226.7935
m 16.7938
n 0.2656
Epoch 2460200.5
nobs 186
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.397
ep 0.234
sin(ip) 0.130
Value Standard error
G 0.150
H 17.530
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3975 0.2345 0.1299 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.53 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot