2001 FA152

2001FA152, 2002 RN259, 2002RN259, K01FF2A, K02RP9N, P8023

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 FA152 (258023)
a 2.41273
e 0.14194
i / sin(i) 9.4949 / 0.16496
q 2.07027
Q 2.75519
ω 201.7114
Node 1.7287
m 349.7286
n 0.2630
Epoch 2460200.5
nobs 350
nopp 14
Years observed 2001-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.413
ep 0.180
sin(ip) 0.164
Value Standard error
G 0.150
H 16.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4134 0.1800 0.1636 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot