2001 DL102

2001DL102, 1999 TP334, 1999TP334, D9031, J99TX4P, K01DA2L

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 DL102 (139031)
a 2.35491
e 0.17403
i / sin(i) 6.4359 / 0.11209
q 1.94510
Q 2.76473
ω 190.1539
Node 28.0744
m 37.2277
n 0.2727
Epoch 2460200.5
nobs 448
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.356
ep 0.205
sin(ip) 0.105
Value Standard error
G 0.150
H 16.930
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3561 0.2054 0.1051 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.93 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot