2001 DD101

2001DD101, 2002 JG146, 2002JG146, D1230, K01DA1D, K02JE6G

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2001 DD101 (131230)
a 2.72255
e 0.08747
i / sin(i) 8.1886 / 0.14243
q 2.48439
Q 2.96070
ω 28.1147
Node 79.3805
m 31.8527
n 0.2194
Epoch 2460200.5
nobs 649
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.723
ep 0.105
sin(ip) 0.125
Value Standard error
G 0.150
H 15.790
Mass
D 4.12 0.163
pV 0.072 0.0048
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7229 0.1051 0.1249 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
4.12 0.163 0.163 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.072 0.0048 0.0048 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.79 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot