2000 ST289

2000ST289, 2002 CC140, 2002CC140, B8854, K00SS9T, K02CE0C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 ST289 (118854)
a 2.74523
e 0.13943
i / sin(i) 6.7122 / 0.11688
q 2.36246
Q 3.12799
ω 213.6810
Node 220.5338
m 325.6676
n 0.2167
Epoch 2460200.5
nobs 779
nopp 17
Years observed 2000-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.744
ep 0.130
sin(ip) 0.128
Value Standard error
G 0.150
H 15.850
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7438 0.1301 0.1281 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.85 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot