2000 SG183

2000SG183, 2007 VV118, 2007VV118, K00SI3G, K07VB8V, W9313

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 SG183 (329313)
a 2.25078
e 0.22807
i / sin(i) 2.7772 / 0.04845
q 1.73745
Q 2.76411
ω 214.6128
Node 161.9324
m 275.0269
n 0.2919
Epoch 2460200.5
nobs 231
nopp 11
Years observed 2000-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.251
ep 0.186
sin(ip) 0.038
Value Standard error
G 0.150
H 17.890
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2505 0.1865 0.0377 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.89 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot