2000 QZ173

2000QZ173, 2001 XM252, 2001XM252, K00QH3Z, K01XP2M, M2263

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 QZ173 (222263)
a 2.68730
e 0.13882
i / sin(i) 5.5987 / 0.09756
q 2.31424
Q 3.06036
ω 99.1960
Node 274.1130
m 51.8839
n 0.2237
Epoch 2460200.5
nobs 716
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.688
ep 0.089
sin(ip) 0.119
Value Standard error
G 0.150
H 15.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6879 0.0894 0.1190 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot