2000 QR229

2000QR229, 2002 CL141, 2002CL141, G0099, K00QM9R, K02CE1L

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 QR229 (160099)
a 2.34388
e 0.11737
i / sin(i) 6.9810 / 0.12154
q 2.06879
Q 2.61898
ω 33.5604
Node 0.8041
m 112.4667
n 0.2747
Epoch 2460200.5
nobs 583
nopp 14
Years observed 1993-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.344
ep 0.096
sin(ip) 0.119
Value Standard error
G 0.150
H 16.320
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3440 0.0959 0.1191 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot