2000 QL140

2000QL140, 2002 CK114, 2002CK114, D0504, K00QE0L, K02CB4K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 QL140 (130504)
a 2.34978
e 0.10214
i / sin(i) 7.2081 / 0.12547
q 2.10977
Q 2.58979
ω 22.6776
Node 4.9346
m 116.5950
n 0.2736
Epoch 2460200.5
nobs 1130
nopp 15
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.350
ep 0.077
sin(ip) 0.121
Value Standard error
G 0.150
H 15.720
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3500 0.0774 0.1215 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.72 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot