2000 QJ238

2000QJ238, 2006 DR188, 2006DR188, K00QN8J, K06DI8R, Z3989

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 QJ238 (353989)
a 2.34849
e 0.14073
i / sin(i) 2.0892 / 0.03646
q 2.01799
Q 2.67898
ω 62.2579
Node 52.2323
m 0.5426
n 0.2739
Epoch 2460200.5
nobs 95
nopp 9
Years observed 2000-2020
rms 0.38
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Massalia (20)
 
ap 2.349
ep 0.169
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 18.500
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
20 Massalia 404 Massalia -0.5200 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3486 0.1693 0.0257 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.50 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot