2000 QH202

2000QH202, 2002 CT199, 2002CT199, G8758, K00QK2H, K02CJ9T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 QH202 (168758)
a 2.21758
e 0.14380
i / sin(i) 2.5797 / 0.04501
q 1.89870
Q 2.53647
ω 223.4008
Node 119.0710
m 350.3447
n 0.2985
Epoch 2460200.5
nobs 681
nopp 17
Years observed 1996-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.218
ep 0.091
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 17.010
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2177 0.0909 0.0395 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.01 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot