2000 QG177

2000QG177, 2001 XW240, 2001XW240, D8603, K00QH7G, K01XO0W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 QG177 (138603)
a 3.08687
e 0.19869
i / sin(i) 7.1958 / 0.12526
q 2.47354
Q 3.70020
ω 86.0546
Node 317.8052
m 47.6986
n 0.1817
Epoch 2460200.5
nobs 965
nopp 15
Years observed 2000-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.091
ep 0.165
sin(ip) 0.149
Value Standard error
G 0.150
H 14.750
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0905 0.1650 0.1490 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
14.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot