2000 KS84

2000KS84, ~02OD, 2007 VY375, 2007VY375, K00K84S, K07Vb5Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 KS84 (629189)
a 3.01052
e 0.09607
i / sin(i) 9.7317 / 0.16903
q 2.72129
Q 3.29975
ω 115.2022
Node 184.6495
m 113.3512
n 0.1887
Epoch 2460200.5
nobs 224
nopp 12
Years observed 2000-2023
rms 0.64
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.009
ep 0.081
sin(ip) 0.169
Value Standard error
G 0.150
H 16.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0094 0.0808 0.1693 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot