2000 GP149

2000GP149, 2002 RB210, 2002RB210, D0372, K00GE9P, K02RL0B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 GP149 (130372)
a 3.12092
e 0.10441
i / sin(i) 0.6960 / 0.01215
q 2.79505
Q 3.44678
ω 64.2925
Node 140.0526
m 73.2536
n 0.1788
Epoch 2460200.5
nobs 291
nopp 17
Years observed 2000-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.125
ep 0.132
sin(ip) 0.015
Value Standard error
G 0.150
H 16.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1253 0.1323 0.0147 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot