2000 GJ102

2000GJ102, 2001 QL129, 2001QL129, D8336, K00GA2J, K01QC9L

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 GJ102 (138336)
a 2.64096
e 0.10519
i / sin(i) 9.4382 / 0.16398
q 2.36317
Q 2.91875
ω 48.0671
Node 205.5175
m 118.4431
n 0.2296
Epoch 2460200.5
nobs 842
nopp 18
Years observed 2000-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.639
ep 0.120
sin(ip) 0.171
Value Standard error
G 0.150
H 15.770
Mass
D 4.06 0.182
pV 0.074 0.0112
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6390 0.1196 0.1707 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
4.06 0.182 0.182 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.074 0.0112 0.0112 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.77 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot