2000 EC124

2000EC124, 2001 SN206, 2001SN206, B8545, K00EC4C, K01SK6N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 EC124 (118545)
a 2.40918
e 0.19030
i / sin(i) 3.4009 / 0.05932
q 1.95072
Q 2.86765
ω 281.9447
Node 1.1469
m 12.3079
n 0.2636
Epoch 2460200.5
nobs 372
nopp 16
Years observed 2000-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.408
ep 0.181
sin(ip) 0.064
Value Standard error
G 0.150
H 17.300
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4084 0.1809 0.0639 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.30 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot