2000 CB111

2000CB111, 2006 SL177, 2006SL177, K00CB1B, K06SH7L, P7773

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 CB111 (257773)
a 2.43815
e 0.18454
i / sin(i) 0.6047 / 0.01056
q 1.98821
Q 2.88809
ω 25.8452
Node 71.2593
m 100.1320
n 0.2589
Epoch 2460200.5
nobs 188
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.436
ep 0.201
sin(ip) 0.007
Value Standard error
G 0.150
H 18.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4364 0.2006 0.0075 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot