2000 AO136

2000AO136, 2002 TJ199, 2002TJ199, D7889, K00AD6O, K02TJ9J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 AO136 (137889)
a 2.54795
e 0.16246
i / sin(i) 11.0934 / 0.19241
q 2.13400
Q 2.96190
ω 276.5505
Node 323.4605
m 189.5299
n 0.2423
Epoch 2460200.5
nobs 895
nopp 17
Years observed 1992-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.549
ep 0.175
sin(ip) 0.212
Value Standard error
G 0.150
H 15.380
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5485 0.1749 0.2116 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.38 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot