2000 AN235

2000AN235, 2002 TQ104, 2002TQ104, D7909, K00AN5N, K02TA4Q

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2000 AN235 (137909)
a 2.46747
e 0.13405
i / sin(i) 3.8757 / 0.06759
q 2.13671
Q 2.79824
ω 240.7348
Node 288.3038
m 354.1067
n 0.2543
Epoch 2460200.5
nobs 875
nopp 17
Years observed 2000-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.466
ep 0.170
sin(ip) 0.086
Value Standard error
G 0.150
H 16.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4665 0.1701 0.0859 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot