1999 XU132

1999XU132, 2003 ST204, 2003ST204, G8570, J99XD2U, K03SK4T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 XU132 (168570)
a 2.60414
e 0.20823
i / sin(i) 8.4129 / 0.14631
q 2.06187
Q 3.14641
ω 330.7686
Node 33.0356
m 296.4586
n 0.2345
Epoch 2460200.5
nobs 713
nopp 15
Years observed 1990-2022
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Rafita (1644)
 
ap 2.604
ep 0.179
sin(ip) 0.134
Value Standard error
G 0.150
H 15.690
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
1644 Rafita 518 Rafita 0.7700 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6037 0.1787 0.1341 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.69 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot