1999 XN218

1999XN218, 2002 RP221, 2002RP221, D7777, J99XL8N, K02RM1P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 XN218 (137777)
a 2.37398
e 0.18405
i / sin(i) 4.5254 / 0.07890
q 1.93706
Q 2.81091
ω 328.4526
Node 92.5164
m 205.9647
n 0.2695
Epoch 2460200.5
nobs 911
nopp 14
Years observed 1999-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.373
ep 0.178
sin(ip) 0.062
Value Standard error
G 0.150
H 16.170
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3734 0.1784 0.0620 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.17 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot