1999 XL226

1999XL226, 2004 XD179, 2004XD179, J99XM6L, K04XH9D, M2155

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 XL226 (222155)
a 3.04866
e 0.17612
i / sin(i) 3.8416 / 0.06700
q 2.51172
Q 3.58560
ω 19.3932
Node 87.4180
m 159.6081
n 0.1852
Epoch 2460200.5
nobs 336
nopp 12
Years observed 1999-2022
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.051
ep 0.182
sin(ip) 0.047
Value Standard error
G 0.150
H 16.350
Mass
D 3.15 0.542
pV 0.045 0.0147
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0515 0.1817 0.0466 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
3.15 0.542 0.542 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.045 0.0147 0.0147 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.35 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot