1999 XC139

1999XC139, 2005 YO173, 2005YO173, J99XD9C, K05YH3O, L9249

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 XC139 (219249)
a 3.18377
e 0.08111
i / sin(i) 14.5291 / 0.25087
q 2.92554
Q 3.44201
ω 353.1178
Node 98.5522
m 71.2216
n 0.1735
Epoch 2460200.5
nobs 667
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.178
ep 0.098
sin(ip) 0.229
Value Standard error
G 0.150
H 14.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1780 0.0976 0.2293 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
14.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot