1999 VS183

1999VS183, 2005 YV214, 2005YV214, a3059, J99VI3S, K05YL4V

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 VS183 (363059)
a 3.14146
e 0.15882
i / sin(i) 16.3859 / 0.28211
q 2.64255
Q 3.64038
ω 22.0698
Node 62.8714
m 82.7460
n 0.1770
Epoch 2460200.5
nobs 206
nopp 12
Years observed 1999-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.133
ep 0.170
sin(ip) 0.262
Value Standard error
G 0.150
H 16.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1332 0.1697 0.2616 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot