1999 VN212

1999VN212, ~02NA, 2015 VM80, 2015VM80, J99VL2N, K15V80M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 VN212 (629124)
a 2.53819
e 0.11049
i / sin(i) 14.1717 / 0.24483
q 2.25775
Q 2.81862
ω 65.5139
Node 55.7509
m 267.4355
n 0.2437
Epoch 2460200.5
nobs 228
nopp 12
Years observed 1999-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.536
ep 0.143
sin(ip) 0.235
Value Standard error
G 0.150
H 17.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5361 0.1427 0.2351 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot