1999 VN107

1999VN107, 1999 XQ149, 1999XQ149, G2287, J99VA7N, J99XE9Q

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 VN107 (162287)
a 2.59227
e 0.15459
i / sin(i) 0.7915 / 0.01381
q 2.19154
Q 2.99301
ω 152.5057
Node 232.4122
m 278.2401
n 0.2361
Epoch 2460200.5
nobs 334
nopp 15
Years observed 1999-2022
rms 0.62
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.593
ep 0.091
sin(ip) 0.035
Value Standard error
G 0.150
H 17.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5927 0.0911 0.0347 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot