1999 TY171

1999TY171, 1999 VP229, 1999VP229, D7399, J99TH1Y, J99VM9P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 TY171 (137399)
a 2.35288
e 0.16225
i / sin(i) 2.7250 / 0.04754
q 1.97114
Q 2.73463
ω 256.5548
Node 194.8294
m 179.3599
n 0.2731
Epoch 2460200.5
nobs 493
nopp 14
Years observed 1999-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.353
ep 0.178
sin(ip) 0.056
Value Standard error
G 0.150
H 17.080
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3529 0.1776 0.0559 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.08 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot