1999 TO257

1999TO257, 2002 PG177, 2002PG177, J99TP7O, K02PH7G, M2106

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 TO257 (222106)
a 2.20018
e 0.15119
i / sin(i) 3.3718 / 0.05881
q 1.86753
Q 2.53282
ω 305.8669
Node 68.7852
m 119.8846
n 0.3020
Epoch 2460200.5
nobs 426
nopp 15
Years observed 1994-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.200
ep 0.114
sin(ip) 0.047
Value Standard error
G 0.150
H 17.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2004 0.1136 0.0469 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot