1999 TN236

1999TN236, 2004 CW119, 2004CW119, J99TN6N, K04CB9W, L6946

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 TN236 (216946)
a 2.27204
e 0.25740
i / sin(i) 3.9222 / 0.06840
q 1.68721
Q 2.85687
ω 257.9695
Node 103.1520
m 10.5607
n 0.2878
Epoch 2460200.5
nobs 304
nopp 12
Years observed 1999-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.272
ep 0.210
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 17.750
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2724 0.2105 0.0403 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot