1999 TE168

1999TE168, 2003 UQ246, 2003UQ246, J99TG8E, K03UO6Q, L0561

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 TE168 (210561)
a 2.41675
e 0.11159
i / sin(i) 6.4355 / 0.11209
q 2.14706
Q 2.68645
ω 196.3314
Node 216.9482
m 102.5841
n 0.2623
Epoch 2460200.5
nobs 457
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.417
ep 0.105
sin(ip) 0.122
Value Standard error
G 0.150
H 16.820
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4165 0.1048 0.1222 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot