1999 TD125

1999TD125, 2003 WZ184, 2003WZ184, D4596, J99TC5D, K03WI4Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 TD125 (134596)
a 2.32846
e 0.11969
i / sin(i) 6.3706 / 0.11096
q 2.04977
Q 2.60715
ω 55.2563
Node 235.5668
m 332.5078
n 0.2774
Epoch 2460200.5
nobs 579
nopp 17
Years observed 1998-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.328
ep 0.097
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 16.600
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3283 0.0966 0.1229 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot