1999 RR226

1999RR226, 1999 TZ294, 1999TZ294, J99RM6R, J99TT4Z, L9161

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 RR226 (219161)
a 2.87034
e 0.16667
i / sin(i) 7.3887 / 0.12860
q 2.39196
Q 3.34873
ω 106.4809
Node 230.0189
m 343.6202
n 0.2027
Epoch 2460200.5
nobs 663
nopp 16
Years observed 1997-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.870
ep 0.134
sin(ip) 0.147
Value Standard error
G 0.150
H 15.480
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8699 0.1340 0.1471 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.48 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot