1999 RL159

1999RL159, 2003 SW201, 2003SW201, G8492, J99RF9L, K03SK1W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 RL159 (168492)
a 2.42097
e 0.19178
i / sin(i) 2.1350 / 0.03726
q 1.95667
Q 2.88528
ω 297.4036
Node 49.6812
m 132.1753
n 0.2616
Epoch 2460200.5
nobs 578
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Massalia (20)
 
ap 2.422
ep 0.155
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 16.860
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
20 Massalia 404 Massalia 0.2500 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4216 0.1554 0.0262 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot