1999 RL148

1999RL148, 2003 WB139, 2003WB139, D4547, J99RE8L, K03WD9B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1999 RL148 (134547)
a 2.34484
e 0.21331
i / sin(i) 1.5756 / 0.02750
q 1.84466
Q 2.84503
ω 169.8887
Node 233.5736
m 205.0308
n 0.2745
Epoch 2460200.5
nobs 681
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Nysa (44)
 
ap 2.345
ep 0.195
sin(ip) 0.041
Value Standard error
G 0.150
H 16.570
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
44 Nysa 405 Nysa-Polana -0.4300 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3446 0.1953 0.0412 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.57 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot