1998 HP130

1998HP130, 1999 VU216, 1999VU216, D4418, J98HD0P, J99VL6U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1998 HP130 (134418)
a 2.41689
e 0.20488
i / sin(i) 5.4621 / 0.09519
q 1.92172
Q 2.91206
ω 81.0499
Node 185.4645
m 219.0267
n 0.2623
Epoch 2460200.5
nobs 655
nopp 17
Years observed 1998-2022
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.418
ep 0.203
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 16.310
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4184 0.2029 0.1017 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.31 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot