1998 FK135

1998FK135, 2002 AS190, 2002AS190, F2669, J98FD5K, K02AJ0S

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 1998 FK135 (152669)
a 2.70862
e 0.12660
i / sin(i) 12.9189 / 0.22357
q 2.36572
Q 3.05152
ω 236.4632
Node 352.0787
m 213.4469
n 0.2211
Epoch 2460200.5
nobs 455
nopp 15
Years observed 1998-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.709
ep 0.149
sin(ip) 0.231
Value Standard error
G 0.150
H 15.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7093 0.1495 0.2308 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot