2016AV247

K16AO7V, q2141

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2016AV247 (522141)
Packed designation q2141
a 3.14800
e 0.23085
i / sin(i) 15.8715 / 0.27348
q 2.42128
Q 3.87471
ω 105.1276
Node 348.3141
m 37.2269
n 0.1765
Epoch 2459600.5
nobs 112
nopp 5
Years observed 2003-2021
rms 0.56
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.147
ep 0.212
sin(ip) 0.293
Value Standard error
G 0.150
H 16.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1468 0.2118 0.2927 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Jan-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2022-01-18 MPC-2022-01-18 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.80 MPC-2022-01-18 MPC-2022-01-18 Phot