2005EK202

D6457, K05EK2K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005EK202 (136457)
Packed designation D6457
a 2.97636
e 0.22599
i / sin(i) 25.7176 / 0.43394
q 2.30374
Q 3.64898
ω 181.7454
Node 95.0990
m 30.9274
n 0.1919
Epoch 2459600.5
nobs 670
nopp 15
Years observed 2000-2021
rms 0.56
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.973
ep 0.240
sin(ip) 0.378
Value Standard error
G 0.150
H 14.510
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9734 0.2403 0.3776 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Jan-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2022-01-18 MPC-2022-01-18 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
14.51 MPC-2022-01-18 MPC-2022-01-18 Phot